ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകുക
1 യുടെ 1

Jer High

ഗ്രേവിയിൽ ജെർ ഹൈ വറുത്ത താറാവ്, 150 ഗ്രാം (3 പായ്ക്ക്)

ഗ്രേവിയിൽ ജെർ ഹൈ വറുത്ത താറാവ്, 150 ഗ്രാം (3 പായ്ക്ക്)

സാധാരണ വില Rs. 150.00
സാധാരണ വില Rs. 170.00 വില്പന വില Rs. 150.00
വിൽപ്പന വിറ്റുതീർത്തു
നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു.

ബ്രാൻഡ്: ജെർ ഹൈ

പ്രസാധകൻ: JerHigh

റിലീസ് തീയതി: 2017-01-01

വിശദാംശങ്ങൾ: ഗ്രേവിയിൽ ജെർഹി വറുത്ത താറാവ് 150 ഗ്രാം

മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക