ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകുക
1 യുടെ 6

Pedigree

പെഡിഗ്രി മീറ്റ് ജെർക്കി സ്റ്റിക്സ് ഡോഗ് ട്രീറ്റുകൾ, സ്മോക്ക്ഡ് സാൽമൺ, 60 ഗ്രാം പൗച്ച് (4 പായ്ക്ക്)

പെഡിഗ്രി മീറ്റ് ജെർക്കി സ്റ്റിക്സ് ഡോഗ് ട്രീറ്റുകൾ, സ്മോക്ക്ഡ് സാൽമൺ, 60 ഗ്രാം പൗച്ച് (4 പായ്ക്ക്)

സാധാരണ വില Rs. 509.00
സാധാരണ വില Rs. 580.00 വില്പന വില Rs. 509.00
വിൽപ്പന വിറ്റുതീർത്തു
നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു.

ബ്രാൻഡ്: പെഡിഗ്രി

ഫീച്ചറുകൾ:

  • മികച്ച രുചിയുള്ള യഥാർത്ഥ മാംസത്തിന്റെയും മൃദുവായതും ചീഞ്ഞതുമായ ഘടനയുടെ മികച്ച സംയോജനം
  • എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ നായയുമായി പങ്കിടാൻ ഒരു പ്രത്യേക ട്രീറ്റ്

പ്രസാധകർ: മാർസ് ഇന്റർനാഷണൽ

വിശദാംശങ്ങൾ: പെഡിഗ്രി മീറ്റ് ജെർക്കി സ്മോക്ക്ഡ് സാൽമൺ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ നായയുമായി സന്തോഷത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും നിമിഷങ്ങൾ പങ്കിടുക. മികച്ച രുചിയുള്ള യഥാർത്ഥ മാംസത്തിന്റെയും മൃദുവായ ച്യൂയിംഗ് ടെക്സ്ചറിന്റെയും മികച്ച സംയോജനം ഇത് എല്ലാ ദിവസവും പങ്കിടാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ട്രീറ്റാക്കി മാറ്റുന്നു.

EAN: 8906002484164

മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക